+45 70 26 24 26 info@sequoyah.dk

Grønt guld

Hos Sequoyah tror vi på enestående resultater uden at gå på kompromis. Alt guld hos Sequoyah er økologisk venligt grønt guld, 100% genbrugsguld frem for giftige mine processer.

Miljømæssing indflydelse når man udvinder guld

Når vi tænker på guld, har vi en tendens til at tænke på guldstrømme og romantiske film om fortiden. Guld bliver ikke længere fundet af individuelle minearbejdere med spidshakker, eller guldgravere som står med deres pander for at fange guldflager i rindende floder.

I dag finder man næsten udelukkende guld i meget små koncentrationer – mindre end 10 gram pr ton i en guldåre – som i størrelsesorden kan sammenlignes med 10 papirklips i et stykke klippe på størrelse med en lille bil.

For at udvinde denne lille bitte mængde af guld kræver det at man opfører en åben mine, hvor guldåren bliver sprængt og pulveriseret til fint pulver, og derefter bruger man kemikalier til at udvaske guldet. Cyanid er et af de kemiske stoffer, som ofte bliver brugt til at opløse og udvinde guld, og dette stof kan selv i meget lille mængde være meget sundhedsskadeligt for mennesker og dyrelivet

Cyanid brugt i guldudvinding kan lække ned i jordbunden og i det grundvand, som omgiver en guldmine. I Rumænien i år 2000 påvirkede cyanidforurening drikkevandet for over 2.5 million mennesker, og utallige fisk, fugle og andre dyr omkom.

Udover forurening af grundvandet, er der det miljømæssige spørgsmål omkring hvordan man skaffer sig af med det uønskede “slamrester” efter udvinding.

Tons mineaffald for at få det guld som svarer til en gennemsnitlig 18 k guldring

Metalmineindustrien producerer mere giftigt miljøforening end nogen anden industri. I USA, er metalmineindustrien ansvarlig for 96 % af arsenikudledning og 76% af blyudledning. Hvert år, genererer amerikanske miner en spildmængde svarende i vægt til næsten ni gange den samlede mængde af affald fra samtlige amerikanske byer tilsammen.

For at forstå størrelsen på problemet, kan man illustrere det således; for at få det guld som svarer til en gennemsnitlig 18 k guldring vil det resultere i 20 tons mineaffald og forening.

Udover den miljømæssige påvirkning på folk i guldudvindingsindustrien samt de mennesker der bor i nærheden, gør guldminevirksomheder sig også nogen gange skyldige i misbrug af menneskerettigheder.

Sequoyah Grønt Guld

Vores regel er at Seqouyah star for “Uncompromising Performance”. Vi ønsker ikke at gå på kompromis i kvaliteten af vores produkter eller i vores kundeservice — og vi ønsker heller ikke at gå på kompromis med vores ansvar overfor vores verden og dets mennesker. Vi tror på at skønheden kun er en del af regnestykket.

Alt vores guld er økologisk venligt. Sequoyah sælger kun grønt guld, altså guld der er genbrugt for at eliminere spild, miljøforurening og misbrug af menneskerettigheder relateret til guldudvinding.

Hvis du køber guld fra Sequoyah, kan du vide dig sikker i at det er produceret ansvarsfuldt.

Formio Sequoyah

Østerbrogade 137

DK-2100 Copenhagen

Kingdom of Denmark

+45 70 26 24 26

info@sequoyah.dk

CVR 33 50 62 44

Vi er stolte af vores serviceniveau og uddannede personale. Hvis du har spørgsmål, kommentarer, specielle forespørgsler eller har behov for hjælp, er du velkommen til at kontakte os pr. telefon eller mail.

Kontakt os